Beleidsmaker

twinter2

Mijn hoofddoelstelling in mijn werk is bijdragen aan goed en degelijk beleid. Mijn idee hoe dat bereikt kan worden ligt natuurlijk aan de situatie, toch zijn er enkele belangrijke (basis) principes die ik hiervoor als uitgangspositie neem.

Ik zie beleid maken niet als statisch maar als een dynamisch begrip, het is een samenstel van activiteiten die verknoopt is met de organisatie. Waarbij op verschillende niveau’s de effectiviteit van activiteiten gemeten en gemonitord worden. (Bewaking goede werking)

Hierover goed gecommuniceerd wordt en risico’s in kaart worden gebracht. Dit uiteengezet van strategisch tot en met operationeel niveau (of omgekeerd)

Effectiviteit kun je meten in hoeverre doelstellingen behaald worden, de cijfers betrouwbaar zijn en bijvoorbeeld voldaan wordt aan regelgeving.

Een grondhouding op basis van deze principes lijkt mij zeer wenselijk. Toch moet je er niet blind op staren. Het belangrijkste nadeel van een kwantitatieve risico indicator is dat de uitkomst tot op enige hoogte zullen afhangen van arbitraire modelveronderstellingen. Er zal altijd sprake zijn van een bepaalde volatiliteit. Er moet dus niet vergeten worden omstandigheden als een belangrijke variabele mee te nemen in de beoordeling.